slideเรื่องน่าสนใจ

► พระพิฆเนศ 32 ปางที่นับถือมากที่สุดในลัทธิตันตะอินเดียใต้

1. ปาง บารา คณปติ (BALA GANAPATI) ปางอันเป็นที่รักของทุกคนและเด็กๆมี 4 พระกร สีวรกายเหลืองอรุณรุ่ง ทรงถือผลกล้วย,มะม่วง,อ้อย,ขนุน ทรงภูษาสีเหลือง,สีทอง ประทับนั่งหรือยืน ทรงเป็นผู้ให้พรขจัดอุปสรรค และหนุนชะตาชีวิตให้ดีขึ้น เป็นปางของเด็กๆเหมาะทั้งเด็กๆบูชาหรือผู้อยากมีลูก และความสุขของครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยเด็กๆ และมั่งคั่ง
○ คาถา โอม ศรี มารา คณปติ ยะนะมะฮา

2. ปาง ทารนา คณปติ (TARUNA GANAPATI) พระวรกายสีส้มแห่งเสน่ห์ 8 พระกร ทรงถือขอสับช้าง, ขนมโมทะกะ, พุทธา, งาหัก, บ่วงบาศก์, ลูกพลับ, อ้อย, ใบนิ่ม พระวรกายสีแดงหรือส้มอ่อน เป็นปางที่ให้คุณประโยชน์แก่ผู้สักการะในทุกทางในกิจการงานใหญ่
○ คาถา โอม ศรี ทารนา คณปติ ยะนะมะ ฮา

3. ปาง บากติ คณปติ (BHAKTI GANAPATI) พระวรกายสีนวลเทา,เงิน, 4 พระกร ทรงถือมะม่วง, มะพร้าว, กล้วย, ถ้วยใส่เครื่องดื่ม (PAYASAN) เป็นปางที่ให้ผู้ที่ถวายตนเป็นสาวก และบูชาเพื่อขอพระเวทย์ หรือความสมบูรณ์ชีวิต
○ คาถา โอม ศรี บาก-ติ คณปติ ยะนะมะ ฮา

4. ปาง วีระ คณปติ (VEERA GANAPATI) ผู้นำแห่งชัยชนะ พระวรกายสีแดง 16 พระกร ประทับนั่งหรือยืนบริวารคนแคระธนู,จักรา, ดาบ, ฆ้อน, ขอสับช้าง, ตรีศูล, หอก, บ่วงบาศก์, โล่ห์ฯลฯ อาวุธครบเช่นพระแม่ทุรคา ปางนี้ให้อำนาจ สามโลก, ในการปกครองและรับราชการหรือผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์
○ คาถา โอม ศรี วีระ คณปติ ยะนะมะ ฮา

5. ปาง ศักดิ คณปติ (SHAKTI GANAPATI) ผู้มีอำนาจสูงที่สุดเหนือรัก,เงิน, การงาน ทรงมี 4 พระกร โอบพระชายา วรกายสีเขียวคือทรัพย์และที่รัก, หรืออีกปางหนึ่งซึ่งทรงมีอำนาจในรูปกายของสตรี, พระวรกายสีส้ม, ทรงถือพวลมาลัยดาวเรือง, มะนาว, กุหลาบ ถือแท่งมหามนตร์แห่งเสียง เพื่อให้พรแก่ผู้บูชาท่าน
○ คาถา โอม ศรี ศักดิ คณปติ ยะนะมะ ฮา

6. ปางทวิจา คณปติ (DWIJA GANAPATI) มี 4 พระพักตร์เหมือนพระพรหม วรกายสีเงินนวลจันทร์, 4 พระกร,ทรงถือคัมภีร์,หม้อน้ำ,ลูกประคำ,ไม้เท้า ทรงรักษาหน้าที่ให้พรดั่งพระพรหมหมายถึงการมีชีวิตใหม่ หรือเกิดใหม่ในกิจการงาน,การเรียน เข้าสู่ญาณสมาธิ
○ คาถา โอม ศรี ทวิจา คณปติ ยะนะมะ ฮา

7. ปางสิทธิ คณปติ (SIDDHI GANAPATI) ผู้มีอำนาจในการเริ่มต้นใหม่ของชีวิต หรือการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ พระวรกายสีขมิ้น ทรงถือช่อดอกไม้,ขวาน,อ้อย,มะม่วง
○ คาถา โอม ศรี สิทธิ คณปติ ยะนะมะ ฮา

8. ปาง อุฉิตา คณปติ (UCHHISHTA GANAPATI) ผู้มีอำนาจด้านคัมภีร์ตันตะ คัมภีร์ลึกลับแห่งทรัพย์, บริวาร, การเข้าญาณลึกลับและกิเลสสมบัติ, เสน่ห์, วรกายสีฟ้า ทรงถือดอกบัวสีน้ำเงินนิลฯลฯ คือความสำเร็จและกิเลสสมบัติ, ลูกประคำ, ทับทิม, ทรัพย์สินมาก, ใบตันตุลสี, พิณ (วีณา) ทรงโอบพระชายา อันได้แก่ครอบครัวและรัก
○ คาถา โอม ศรี อุณ ฉิ ตา คณปติ ยะนะมะ ฮา

9. ปาง วิทนา คณปติ(VIGHNA GANAPATI) เป็นผู้สร้างอุปสรรคให้กับศัตรู การสาปแช่งผู้ทรยศ, วรกายสีทองขมิ้น, 8 พระกร ทรงถือคันธนูของกามเทพ บ่วงบาศก์, ปะทักษะ, ขวาน, มาลัย, ดอกไม้, กุหลาบแดง
○ คาถา โอม ศรีวทินา คณปติ ยะนะมะ ฮา

10. ปาง คริสปา คณปติ (Kshipra Ganapati) วรกายสีส้ม ทรงภูษาสีฟ้า 4 พระกร ทรงถือขอสับช้าง, บ่วง, ใบมะตูมและหม้อแห่งทรัพย์ใส่เครื่องเพชร ปางทรงเสน่ห์,ทรัพย์ผู้พรเร็วกว่าทุกปาง
○ คาถา โอม ศรี คริสปา คณปติ ยะนะมะ ฮา

11. ปาง เฮรัมภะ คณปติ (HERAMBA GANAPATI) ผู้ปกป้องสำคัญคนที่อ่อนแอและการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง 5 พระพักตร์ วรกายสีเขียวแห่งทรัพย์หรือสีสำริดแห่งการหมันเวียนของทรัพย์ ทรงพาหนะสิงห์โตหรือเสือ 10 พระกร พระหัตถ์ล่างโปรดทรัพย์ พระหัตถ์บนทรงให้พร, ทรงมาลา, ดอกไม้, ลูกประคำ, ขอสับช้าง, บ่วงบาศก์, ขนมต้ม, โมกะทะ, ผลไม้
○ คาถา โอม ศรี เฮรัมภะคณปติ ยะนะมะ ฮา

12. ปาง มหาคณปติ (MAHA GANAPATI) วรกายสีส้ม, ปางแห่งความยิ่งใหญ่ ทรงอุ้มชายาข้างซ้าย ชายทรงถือดอกบัว, มี 8 พระเนตรคือ ดวงอาทิตย์, จันทร์, ไฟ, ทรงถือผลทับทิม, บ่วงบาศก์, จักรา, ดอกบัวนิลุบลสีน้ำเงิน, ฟ้า, หม้อแห่งทรัพย์, ศรพระกามเทพ, ดอกบัวแดง, งาช้าง, กระบอง
○ คาถา โอม ศรี มหา คณปติ ยะนะมะฮา

13. ปาง วิชจายา คณปติ (VIJAYA GANAPATI) ผู้ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ 4 พระกร ทรงถือ งา,ขอสับช้าง,ผลทับทิม,บ่วงบาศก์
○ คาถา คือ โอม ศรี วิช-จา-ยา คณปติ ยะนะมะฮา

14. ปาง ลักษมี คณปติ (Lakshmi Ganapati) ปางแห่งความสำเร็จ และปัญญา พระวรกายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ ทรงถือบ่วงบาศก์, นกแก้ว, ต้นทับทิม

15. ปาง นริส ตะยา คณปติ (NRITYA GANAPATI) ปางแห่งนักแสดงหรือผู้ให้สูขสำราญแก่ชาวโลก วรกายสีขมิ้นทอง ประทับยืนเต้นรำนาฎ ใต้ต้นมะตูม ทรงสวมแขวนและขวาถือบ่วงบาศก์, ขอสับช้าง, ขวาน, งาหัก 4 พระกร บางครั้งจะประทับเต้นบนโลกคือ เกียรติยศชื่อเสียงระดับโลก

16. ปาง อุสวา คณปติ (URDHVA GANAPATI) ปางแห่งนิกายตันตะแห่งกิเลสสมบัติ ทรงโอบชายา วรกายสีเขียวแห่งทรัพย์, ถือบัวน้ำเงิน, นิลุบล, ลูกธนูแห่งรัก, คันศรกามเทพทำจาก ต้นอ้อย, วรกายสีขมิ้น หรือสีทองแดง, บัวแดง, งาหัก 4 พระกร (ใช้ในพิธีเรียกเสน่ห์และรัก) มนตร์แห่งพระเวทแห่งทรัพย์
○ คาถา โอม ศรี อุสะวา คะณะปะติ ยานะมะฮา

17. ปาง เอก ชารา คณปติ (EKAAK SHARA GANAPATI) วรกายสีแดงสด ปางแห่งอำนาจของมนุษย์ชาติและพระเวทย์ 4 กรถือขอสับช้าง, บ่วงบาศก์, ผลทับทิม, มงกุฎ มีพระจันทร์เสี้ยว คือ อำนาจของพระจันทร์ที่เป็นบริวารของพระศิวะ, พระหัตถ์ขวาประทานพรโปรยเงิน ประทับนั่งสมธิทรงผ้าแดง ประทับพาหนะ หนู คือ อำนาจเหนือความมืด
○ คาถา โอม ศรี เอก ชา รา คะณะปะติ ยานะมะฮา

18. ปาง วารา คณปติ (VARA GANAPATI) วรกายสีชมพูสด, 3 พระเนตร ปางการให้พรศักดิ์สิทธ์ที่ไม่มีวันลบ 4 พระกร โอบพระชายาซ้าย ประทับนั่งมหาราชลีลาคล้อยผ้าสีชมพูแห่งสุขที่พระศอ, ทรงถือจานใส่น้ำผึ้ง คือ รักมิรู้คลายหรืออำนาจอมตะในการรักษาโรค, ขอสับช้าง, บ่วงบาศก์
○ คาถา ปาง ทะยาชารา คะณะปะติ ยานะมะฮา

19. ปาง ทะ ยา ชา รา คณปติ (TRYAKSHARA GANAPATI) วรกายสีขมิ้นทอง,พระกรรณกางออกแบบรับฟังคือปางแห่งความคิด, สร้างสรรค์, อำนาจแห่งพระเวทย์ จุดเริ่มต้นของอักษรคำว่า “โอม” 4 พระกร ,ทรงภูษาเขียว, ถือบ่วงบาศก์, ขอสับช้าง, มะม่วง, งาหัก, วีเรียกอักษร, ประทับนั่งทอดพระบาททรงเป็นผู้นำแห่งวิชาและพระเวทย์อันสูงสุด
○ คาถา โอม ศรี ทะ ยัก ชะ นา คะ ณะ ปะ ติ ยะ นะ มะ ฮา

20. ปาง คริป-ปา ปรา สะ ดา คณปติ (KSHIPPA PRASADA GANAPATI) 6 พระกร วรกายสีคล้ายมนุษย์ สีโอรส ประทับนั่งบนหญ้ากุสสะ, ถือขอสับช้าง, บ่วงบาศก์, บัวแดง, ผลทับทิม, งาหัก, มะตูม, ทรงคล้องมาลาที่พระศอสีแดง, เขียว, ทรงภาษาชมพูสด เป็นปางที่ให้รางวัลแห่งความเคารพของเป็นผู้สาวก
○ คาถา โอม ศรี คริป-ปา-ปรา-สดา-คะ ณะ ปะ ติ ยะนะมะฮา

21. ปาง ฮิริดา คณปติ (HARIDDRA GANAPATI) ผู้ทรงความเรืองรองแห่งเสน่ห์และทรัพย์, วรกายสีเหลืองอ่อนหรือสีดาวเรืองทรงถืองา, ขนมโมทะกะ, ขอสับช้าง

22. ปาง เอก ทันตะ คณปติ (EKADANTA GANAPATI) ผู้ให้ความรู้และความสำเร็จในทุกสิ่ง,วรกายสีฟ้า,น้ำเงิน ถือลูกประคำ,ขวาน,ขนมฮันดู,งาหัก
○ คาถา โอม ศรี เอก ทัน ตะ ถะ ณะ ปติ ยะนะมะ ฮา

23. ปาง ชวิตทริ ศรี คณปติ (SHRISHTI GANAPATI) ผู้ทรงโลก ผู้สร้างสรรค์ พระวรกายสีส้ม 4 พระกร, ทรงถือขอสับช้าง, บ่วง, ผลมะม่วง, งาหัก ทรงภูษาสีเหลือง ประทับนั่งไขว้พระบาท ทรงหนูสีน้ำเงินคือความสำเร็จ พระพักตร์หันข้างคือการเดินทางไม่รู้จบ
○ คาถา โอม ศรี ทวิตทริ คะ ณะ ปะ ติ ยะนะมะฮา

24. ปาง อุตทันดา คณปติ (UDDANDA GANAPATI) ปางแห่งนิกายลึกลับตันตระ ผู้มีอำนาจกำจัดปิศาจและคูณไสย อวิชา,วรกายสีส้ม,ทองแดง, 10 พระกร ทรงโอบพระชายา วรกายสีน้ำเงินคือความสำเร็จ, ถือต้นอ้อย, ขอสับช้าง, บัวแดง ,บัวน้ำเงิน, พวงมาลา, หม้อน้ำ, ผลทับทิม, งาหัก, ใบนีม (สะเดาป่า)
○ คาถา โอม ศรี อุตทันดา คะณะปะติ ยะนะมะฮา

25. ปาง รูนาโมชานา คณปติ (RUAMO CHANA GANAPATI) ปางปลดคำสาปหรือกรรมเก่าของมนุษย์ วรกายสีขาวหรือเลื่อมประภัสสรนุ่งผ้าสีแดง 4 พระกร ขอสับช้าง, บ่วง, ผลพุทธา, งาหักคาถา โอม ศรี รูนา โม ชานา ยะนะมะฮา

26. ปางครัน ทริ คณปติ (DHUNDHI GANAPATI) วรกายสีแดงสด (ปางผู้มีอำนาจแห่งเมืองกาสี) ให้พรมาก ภูษาสีฟ้างดงาม เหมาะกับอาชีพดีไซน์เนอร์หรือพ่อค้าผ้า, แฟชั่น 4 พระกร ทรงถือขวาน, งาหัก, หม้อแห่งทรัพย์, ประคำ
○ คาถา โอม ศรี ดรัน ทริ คะณะปะติ ยะนะมะฮา

27. ปาง ทวิมุขติ คณปติ (DWIMUKHA GANAPATI) 2 เศียร ดังพระอัศวิน เสน่ห์แห่งวรกายสีเขียว ทรัพย์มาก ทรงผ้าแดง มงกุฎด้วยเพชรพลอยนพเก้า, 4 พระกร ถือขอสับช้าง, บ่วง, งาหัก ,หม้อแห่งเพชรพลอย ปางที่เป็นคนที่ปรับตัวได้กับทุกคน, ให้ทรัพยมากและขจัดอวิชา
○ คาถา โอม ศรี ทวิมุขติ คะณะปติ ยะนะมะฮา

28. ปาง ตรมุขติ คณะปติ (TRIMUKHA GANAPATI) ผู้มีอำนาจแห่งราชสีห์, สามโลกให้พร วรกายสีแดง, ส้ม ทรงผ้าสีเขียว, 6 พระกร,พระหัตถ์ขวาโปรยเงิน พระหัตถ์ซ้ายปกป้อง, หม้อน้ำอมฤต, สร้อยประคำสวด, บ่วง
○ คาถา โอม ศรี ตรี มุข ติ คะณะปติ ยะนะมะฮา

29. ปาง สิงหะ คณปติ (SIMHA GANAPATI) วรกายสีม่วงหรือขาวเงิน ทรงนั่งบนหลังราชสีห์,ปางแห่งการ มีกิจกรรมใหญ่และปกครองบริวาร,มีทรัพย์มาก, 8 พระกร พระหัตถ์ขวาโปรยทรัพย์, พระหัตถ์ซ้ายปกป้องคุ้มกัน, ถือบัวแดง, ช่อดอกไม้แห่งกามเทพ, ใบมะตูม, พิณ (เสียงแห่งชื่อเสียงหรือการขับกล่อม) หม้อแห่งทรัพย์สินของพระลักษมี, ราชสีห์สีแดง คือชัยชนะภูษาสีเหลือง
○ คาถา โอม ศรี สิงหะ คะณะปติ ยะนะมะฮา

30. ปาง โยคะ คณปติ (YOGA GANAPATI) โยคีผู้ยิ่งใหญ่ ปางแห่งพระเวทย์ การรักษาโรค,อมตะและผู้รักษาพรหมจรรย์ ทรงภูษาสีน้ำเงินของพระอินทร์ 4 พระกร,วรกายสีขมิ้น หรือขาวนวลจันทร์, คือต้นอ้อยของกามเทพ, บ่วง, งาหัก, ประคำสวดมนตร์และเครืองอัตบริขารของโยคี
○ คาถา โอม ศรี โยคะ คะณะปติ ยะนะมะฮา

31. ปาง ทรุคา คณปติ (DURGA GANAPATI) ผู้มีอำนาจเช่นพระมหากษัตริย์ วรกายสีเหลืองส้ม ภูษามีสีแดง ปางที่พระมหากษัตริย์ทรงบูชา 8 พระกร ทรงถือธงนำทัพแห่งชัยชนะ, คันธนู พระกามเทพ, บ่วง, ขอสับช้าง, ลูกธนู, ลูกประคำ, งาหัก, ถ้วยใส่ลูกหว้า
○ คาถา โอม ศรี ทุรดา คะณะปติ ยะนะมะฮา

3. ปาง สันกาทะหารา คณปติ (SANKATAHARA GANAPATI) ความลบล้างความเศร้าหมองทั้งปวง 4 พระกร วรกายสีขมิ้นหรือม่วง, น้ำตาลไส, ทรงถือขอสับช้า, อุ้มพระชายาพระหัตถ์ซ้ายวรกายสีเขียวแห่งทรัพย์, ทรงผ้านุ่งสีน้ำเงินแห่งความสำเร็จ พระหัตถ์ขวาโปรยทรัพย์หรือให้พรอมตะ, ถ้วยขนมหวาน
○ คาถา โอม ศรี สัน กา ทะ หารา คะณะปติ ยะนะมะฮา