บ้านและสวนเรื่องน่าสนใจ

► ผลงานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสร้างจากการออกแบบของใช้

ผลงานศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสร้างจากการออกแบบของใช้ ของ Katerina Kamprani

ที่มา https://www.facebook.com/theuncomfortable